Main » 2014 » Tháng bảy » 11

Dù quanh ta mồ hoang
Ta cần chi để ý
Em ta bỏ ta đi
Đời còn chi hương nhụy

Danh mục:Bài viết của Bạn | Lượt xem:642 | Added by: hocsinhphumy86 | Date: 11/07/2014 | Phản hồi:(2)


Trang chủ | Cảm nghĩ - Nhắn tin | Bài viết của Bạn | Thư viện ảnh | Slideshow ảnh | Video HSPM86 | Thông tin Bạn bè | Thông tin Thầy Cô | Miss 86 | Diễn đàn HSPM86

Copyright © 2019