Main » 2014 » Tháng tám » 16

Thuyền đi, đâu hẹn ngày quay lại

Bến kia thờ thẫn ngóng làm chi

Danh mục:Bài viết của Bạn | Lượt xem:944 | Added by: hocsinhphumy86 | Date: 16/08/2014 | Phản hồi:(0)


Trang chủ | Cảm nghĩ - Nhắn tin | Bài viết của Bạn | Thư viện ảnh | Slideshow ảnh | Video HSPM86 | Thông tin Bạn bè | Thông tin Thầy Cô | Miss 86 | Diễn đàn HSPM86

Copyright © 2019